Monthly Archives: Eylül 2019

Java Dersleri – 37 – Erişim Belirteçleri

Erişim Belirteçleri Erişim Belirteçlerine daha önce az da olsa değinmiştik. Kapsülleme konusunda ve ondan önceki dersimizde…Ama biz orada yalnızca public ve private‘i işlemiştik ve ileride daha detalı göreceğimizi şöylemiştim.Şimdi 4 belirtecimizi birden göreceğiz. Aşağıda oracle websitesinde bu konu ile ilgili bir görseli görmektesiniz. Erişim beliteçlerinin özellikleri tablo üzerinden gösterilmiş. Şimdi erişim belirteçlerini değişkenler üstünde örnek… Read More »

Java Dersleri – 36 – Packages – Paketler

Packages – Paketler Paketler konusunu aslında Array ve Erişim Belirteçlerinden önce anlatmak lazım ama Erişim Belirteçlerini tam manasıyla işlemememiz sebebiyle sona kaldı biraz. Bu dersimizden sonra Erişim Belirteçlerini tekrardan(Daha önce burada işledik) işleyeceğiz. Paketlerin ne olduğunu bir örnek üzerinden anlatmak daha doğru olacaktır. Gerçek hayattan şöyle bir örnek vereyim.Öğrenim hayatımız boyunca hepimiz muhakkak bir soru… Read More »

Java Dersleri – 35 – Static Anahtar Kelimesi

Static Anahtar Kelimesi static anahtar kelimesini çok fazla kullandık ama ne iş yaptığını göremedik.Bu anahtar kelimeyi kullanan yer bulunduğu sınıfa ait olur. Şu an ne demek istediğimizi tabiki de anlamadınız o sebeple sade bir örnek üzerinden anlatalım. Öncelikle bir sınıf oluşturalım. Bu sınıfımızın ismi YeniSinif olsun ve içini aşağıdaki gibi dolduralım. YeniSinif.java dosyası Şimdi biz… Read More »

Java Dersleri – 34 – Final Anahtar Kelimesi

Final Anahtar Kelimesi final anahtar kelimesi ile bir özelliğe belirtilen değer dışında bir değer verilemez. Şimdi örnek üzerinden görelim. MesajSinifi isminde bir sınıf oluşturalım ve içini aşağıdaki gibi yapalım. MesajSinifi.java dosyası Main.java dosyası Çıktısı; Ne yaptığımız basitçe gözükse de anlatayım. MesajSinifi isminde bir sınıf oluşturduk. Oluşturulan sınıfın içine bir özellik ve yapıcı metot yerleştirdik. Yapıcı… Read More »

Java Dersleri – 33 – Abstract Class – Soyut Sınıf

Abstract Class – Soyut Sınıf Abstract sınıf, Interface ve Inheritance’in karışımı denebilir. Hem gövdeli hem de gövdesiz metotları içinde barındırabilir. Bir sınıf içerisinde abstract bir metot varsa o sınıfta abstract sınıf olmak zorunda. Nesneleri oluşturulamaz.Kullanım amacı da yine diğerleri gibi fazlalık kod yazmadan kurtulmaktır. Nerede ve nasıl kullanılıyor derseniz örnek üzerinden gidersek anlayacağınızı düşünüyorum. Üniversitede… Read More »

Java Dersleri – 32 – Interface – Arayüz

Interface – Arayüz Inheritance ile Interface arasında bazı farklar dışında benzerdir. Bir tür class’tır fakat obje oluşturulamaz. İçerisinde kesinlikle gövdeli metot bulunmaz. İçerisinde değişken tanımlanması yapılmaz. Bir sınıf birden fazla Interface’i çağırabilir. Bir Interface’i birden fazla sınıf çağırabilir. Interface’in isimlendirmesinde kural gereği başta büyük ı harfi(I) kullanılır. Bir interface’in nasıl oluşturulduğunu aşağıdaki resimlerden ve maddelerden… Read More »

Java Dersleri – 31 – Polymorphism – Çok Biçimlilik

Polymorphism – Çok Biçimlilik Polymorphism, bir referansın birden fazla sınıf için kullanılabilmesidir denebilir aslında.Daha önceki dersimizde Hayvan ve Kedi sınıflarını görmüştük.Şimdi aşağıda bir nesne oluşturalım ve Hayvan sınıfının referansı h, Kedi sınıfının referansı ise k olsun. Kedi sınıfının Hayvan sınıfından miras aldığını düşünelim.Biz gidip; dersek ne olur?Polymorphism yapmış oluruz. Yani Hayvan sınıfına ait olan h… Read More »

Java Dersleri – 30 – Override

Override Override konusu Inheritance konusu ile çok bağlantılı. Biz Inheritance’da super class’tan sub class’a miras veriyorduk. Kalıtım yapıyorduk. Bunlar fields veya metot olabilir.Peki miras alınan metodu kendi içinde farklı bir şekilde kullanmak istersek ne olur? İşte bu duruma Override denir. Şimdi bu olaya uygun bir senaryo geliştirelim ve kodlayalım.Bu konuları anlatan kişilerin çoğu hayvanlar üzerinden… Read More »

Java Dersleri – 29 – Inheritance – Kalıtım

Inheritance – Kalıtım Nesne Yönelimli Progamlamanın temel konularından Inheritance yani Kalıtım konusuna geçtik. Inheritance, bir sınıfın başka bir sınıftan özelliklerini miras almasıdır. Inheritance konusu anlatılırken en çok iş yerindeki çalışanlar üzerinden örnekler veriliyor.Biz de bir şirketteki çalışan ile yönetici üzerinden örneğimizi verelim. Bu ikisinin çalışma alanları veya başka bir konuda muhakkak farklı yönleri vardır. Bununla… Read More »

Java Dersleri – 28 – String Sınıfı ve Stringlerle Çalışmak

String Sınıfı ve Stringlerle Çalışmak String sınıfı ve onunla çalışmayı göreceğiz ama biz String ifadesini ilk kez değişken türlerinde görmüştük hatırlarsanız. Stringler aslında bir karakter topluluğudur. Yani birden fazla char tipindeki elemanların yan yana bulunmasıdır. Bu dersimizde de Stringlerle neler yapabileceğimize bakacağız. Üzerinde işlemler yapacağımız mesajımız Öğrenmek İçin Öğretmeye Çalış! olsun. ile ilk önce mesajımızı… Read More »