Monthly Archives: Ekim 2019

Java Dersleri – 42- Tarih ve Saat İşlemleri / Sınıfları

Tarih ve Saat İşlemleri / Sınıfları Java’da Tarih ve Saat işlemleri için de bazı sınıflardan faydalanıyoruz. Bunlar Date, Calendar ve GregorianCalendar sınıflarıdır.Görüldüğü gibi tarih ve saat işlemleri için birden fazla sınıf bulunmakta ve kullanım amaçları farklı durumlar için farklılık göstermekte. Date sınıfı zamanla yapabildiklerini Calendar sınıfına devretmiştir. GregorianCalendar sınıfı da Calendar sınıfının alt sınıfıdır. SimpleDateCalendar… Read More »

Java Dersleri – 41 – Hata / İstisna Durumları Try-Catch-Finally

Hata / İstisna Durumları Try-Catch-Finally Yazdığımız programların tam manasıyla sağlam bir şekilde çalışmayabilir ve bu sebeple bazı hata mesajları ile karşılaşıyoruz. Bu dersimizde de bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Kodlarımızda hataların olabileceği durumları önceden göz önünde bulundurarak programa try-catch-finally ile yön verebiliriz. Try – catch – finally‘i anlamak için aşağıdaki yapıya bakın. Kullanım yapısını gördük. Şimdi de… Read More »

Java Dersleri – 40 – Object Sınıfı

Object Sınıfı Sınıf sınıf derken Object sınıfına da değindik. Bu sınıfın diğer sınıflardan bir farkı var ve bu sınıfa ait metotlardan en az birini daha önce kullandık. Bu sınıfı diğer tüm sınıflar extends ediyor. Yani hangi sınıfta olursanız olun bu sınıfın metotlarına ulaşabilirsiniz. Bu sınıftaki toString metoduna değinelim ve üzerinde biraz oynamalar yapalım. Örnekler üzerinden… Read More »

Java Dersleri – 39 – Math Sınıfı

Math Sınıfı Hazır bazı sınıflara değinmişken Math sınıfına da değinelim. Artık sınıflara nasıl erişebileceğimizi gördük ve biliyoruz. Bir sınıfın içindekilere(static olmayan) erişmek istiyorsak nesne oluşturup erişebiliyorduk. Tabi farklı bir paketteyse import etmemiz de gerek. Ama Math sınıfının diğer sınıflardan bir farkı var. Bu sınıf için nesne oluşturmaya ve import etmemize gerek yok. Çünkü bu sınıf… Read More »

Java Dersleri – 38 – Random Sınıfı

Random Sınıf Java’da Rastgele bir işlem gerçekleştirmek için Random sınıfından faydalanıyoruz. Tabi bu sınıfa ulaşmak için import etmemiz gerek. Bunu nasıl yapacağımızı da packages(paketler) dersimizde öğrenmiştik. Bunu nasıl yapacağınızı ve bu sınıfın nerede olduğunu bilmiyorsanız hemen onu da göstereyim. Aşağıdaki kod satırını kodlarınızın en üstüne yazın. Random sınıfından faydalanmak için öncelikle nesnemizi aşağıdaki gibi oluşturalım.… Read More »